สมัครธุรกิจแฟรนไชส์
หาทำเลไว้ 2-3 จุด แจ้งงบที่ต้องการลงทุนทางบริษัทพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
โอนเงินจองพื้นที่ 5,000 บาท กสิกรไทย 001-3-62194-2 บริษัท ไลฟ์เวย์อินเตอร์เทรด จำกัด
ทีมงานนัดจัดวางแผนธุรกิจ ให้คำปรึกษานัดหมายเปิดร้าน + ทำสัญญา
เลือกแพ็คเกจ

รูปแบบเซตตลาดนัด (สำหรับเปิดตลาดนัดเท่านั้น)

รูปแบบร้านประจำขนาดพื้นตั้งแต่ 30 ตารางเมตร ไม่เกิน40 ตารางเมตร

รูปแบบร้านประจำขนาดพื้นตั้งแต่
60 ตารางเมตร ไม่เกิน
80 ตารางเมตร

รูปแบบร้านประจำขนาดพื้น ตั้งแต่
100 ตารางเมตร

รูปแบบร้านประจำในห้างสรรพสินค้า